Pojasnite odgovornosti, okrepite odgovornosti in ustvarite koristi

Ocenjevanje uspešnosti vsake delavnice je eden od ukrepov podjetja in pomemben poskus reforme plač v podjetju. To je edini način za učinkovito zmanjšanje stroškov in izboljšanje konkurenčnosti podjetja. Cena surovin se je eksponentno zvišala, oskrba z elektriko in pomanjkanje vode pa sta močno prizadela podjetja. Odločiti se moramo, da bomo v delavnici dobro opravili ocenjevanje uspešnosti in povečali učinkovitost delavnice, da bo podjetje imelo izhod. Načrt ocenjevanja določa tri cilje: osnovni cilj, načrtovani cilj in pričakovani cilj. Kazalniki prve stopnje, kot so proizvodnja, stroški in dobiček, pri vsakem cilju predstavljajo 50%, cilji upravljanja, kot so kakovost, varna proizvodnja, tehnološka preobrazba in čista proizvodnja, pa 50%. Ko je cilj postavljen, direktorje delavnic prosimo, da trdo delajo.

Da bi se podjetja lahko dolgoročno razvijala, morajo izvajati svoje notranje spretnosti, skrbno paziti na vodenje in enako težo dati proizvodnji in kakovosti. Kombinacija obeh ne more biti pristranska. Vsi direktorji delavnic bi morali to storiti s pozitivnim odnosom, resno jemati vsak indeks ocenjevanja, sprejeti test podjetja in vzpostaviti sistem kompenzacij, usmerjen v uspešnost.

Letna ocena uspešnosti direktorja delavnice je majhna računovodska enota, ki združuje obravnavo in oceno uspešnosti, da bo funkcija direktorja delavnice jasnejša, koristi pa bolj neposredne, da se poveča navdušenje nad delom in učinkovitost podjetja. Upam, da lahko z nenehnim izboljševanjem sistema ocenjevanja uspešnosti zagotovimo, da bodo letošnji cilji uspešno izpolnjeni. Upamo, da bo direktor delavnice lahko dobro uporabil vire vodje ekipe in zaposlenih ter trdo delal, da bo ustvaril novo situacijo v delu.


Čas objav: december 10-2020